Organisationsanalyser

Organisationsanalyser i samarbejde med IMC Business Consulting A/S kan være altomfattende eller vedrøre elementer som:

  • Organisatorisk effektivitet
  • Strukturer
  • Systemer
  • Funktionsområder
  • Arbejdsprocesser
  • Tilfredshedsundersøgelser
  • Klimaanalyser

Til analyse af de oplistede elementer tilbyder vi velafprøvede værktøjer og metoder, hvormed vi i samarbejde med vore kunder kan blotlægge eventuelle indsatsområder og udviklingspunkter.

For yderligere oplysninger vedrørende ovenstående, venligst kontakt konsulent: Christian Strøyberg på tlf: 46 74 10 64

Comments are closed